5. júna 2017

Cenník

Cena montáže jedného setu klimatizácie vrátane 3m Cu prepojovacieho potrubia, elektrického prepojovacieho kábla, odvodu kondenzátu, krycej lišty, konzoly pod vonkajšiu jednotku, spotrebného materiálu je 220 €. Prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na tel. čísle 0918 962 002.

Cenník pre montáž a servis klimatizačných jednotiek :

Montáž splitovej jednotky150€
Montáž kazetovej jednotky180€
Čistenie a dezinfekcia vnútornej a vonkajšej časti + kontrola tlaku a úniku25 - 50€

Pri prevádzke klimatizačného zariadenia s obsahom chladiacej látky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu technického stavu chladiaceho zariadenia. Táto povinnosť vyplýva zo zákona na ochranu ozónovej vrstvy zeme v zmysle § 20 vyhlášky č. 283/1998 v znení vyhlášky č. 437/2000 Z.z. zákona č. 76/1998 Z.z. v znení zákona č. 408/2000 Z.z.

Vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu podľa zákona má priamy vzťah k platnosti záruky, bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na ekonomike prevádzky zariadenia.Rády Vám vyčistíme klimatizáciu, vnútornú aj vonkajšiu jednotku, skontrolujeme únik plynu, doplnime chladivo, vydenzinfikujeme filtre. Následne Vám bude zaslaný protokol. Pri spísaní servisnej zmluvy máte zabezpečený servis aj po záručnej dobe.